کانکس مخابراتی

در این نوع کانکس امکان قرار گیری تجهیزات مخابراتی فراهم شده است.
کانکس مخابراتی اسکان سپهر با کاربری استقرار جهت ایستگاه های مخابراتی تلفن سیار BTS، فرستنده های رادیویی و بیسیم جهت تمام ارگان ها دولتی و خصوصی طراحی و ساخته می شود.
بدنه کانکس های مخابراتی از ساندویچ پانل می باشد که در برابر سرما و گرما بسیار مقاوم بوده و باعث جلوگیری از تخریب تجهیزات مخابراتی در طول مدت استفاده از این نوع کانکس می شود.
تجهیزات کانکس مخابراتی با توجه به نیاز مهندسین داخل آن نصب می شود و این امکان را به مشتری میدهد که به راحتی از جایی به جای دیگر این کانکس را منتقل نماید.
شرکت اسکان سپهر بزرگترین تولیدکننده انواع کانکس و اتاق پیش ساخته در کلیه استان ها.