کاربرد کانکس

همانگونه که گفتیم کانکس ها خانه های پیش ساخته و متحرکی هستند که بنابر نیاز مشتری طراحی و تولید میشوند. کانکس اداری و کارگری از جمله مهمترین محصولاتی هستند که در اسکان سپهر بدلیل درخواست های مکرر مشتریان، ساخته میشوند. براستی دلایل استفاده از کانکس چیست؟  اطلاعات بیشتر

ساختمان پیش ساخته

کانکس، ساختمان پیش ساخته ای است که بصورت اتاقک های کوچک در کارگاه ها و کارخانجات توسط قطعات و مصالح مجزا از یکدیگر ساخته میشوند و معمولا برای حمل و نقل راحتتر، اجزای آنرا به محل موردنظر میبرند و در همان مکان آن را جمع میکنند، با این روش هزینه حمل و نقل نیز کاهش می یابد.

اطلاعات بیشتر

دلایل نیاز به کانکس در جامعه امروز

امروزه با حضور در شهرهای توریستی و مکانهای مختلف تعداد بسیاری کانکس یا کیوسک میبینیم. براستی دلایل نیاز به کانکس در جامعه امروز چیست؟ و چرا استفاده از کانکس در سالهای اخیر بیشتر شده است؟

اطلاعات بیشتر

کیوسک سیار

این نوع کانکس ها کاربرد فراوانی در بین انواع کانکس دارند. از آنجایی که کیوسک سیار یا همان کانکس سیار ، متحرک است بر مبنای نیاز مشتری میتواند تغییر کاربری داده و به راحتی در هر مکانی مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات بیشتر